પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 નર્સ ગ્રેડ II B.Sc.Nursing 22000 to 55000 500 N/A 8 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. નર્સ ગ્રેડ II

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-25 00:00:00 થી 2019-04-10 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited * Post Name : Nurse Grade II * Vacancies : 8 * job Location : Mumbai, Maharashtra * Qualification : B.Sc. (Nursing) * Age Limite : In Notification * Pay Scale : Rs.22,000 - Rs.55,000/- > Application Fee : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees > Selection Process : * Written test * Trade test * Pre – Employment medical test Apply Online Link : [Click Here](http://www.rcfltd.com/index.php/hi/) Application Form Link : [Download](http://www.rcfltd.com/index.php/en/hr/recruitment/11287-recruitment-of-nurse-grade-ii-a6-grade)

RCF  ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો