પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 બોઇલર ઑપરેટર 10 પાસ 20000 to 55000 500 N/A 16 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. બોઇલર ઑપરેટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-25 00:00:00 થી 2019-04-10 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited * Post Name : Boiler Operator * Vacancies : 16 * job Location : Mumbai, Maharashtra * Qualification : 10th Pass * Age Limite : In Notification * Pay Scale : Rs.20,000 - Rs.55,000/- > Application Fee : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees > Selection Process : * Written test * Trade test * Pre – Employment medical test Apply Online Link : [Click Here](http://www.rcfltd.com/index.php/en/) Application Form Link : [Download](http://www.rcfltd.com/index.php/en/hr/recruitment/11289-recruitment-of-boiler-operator-grade-iii-a5-grade)

RCF ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો