પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ટેકનિકલ કામ નિરીક્ષક નાગરિક વેપારમાં આઇટીઆઇ વેપાર N/A 350 18 to 44 100 જગ્યા
2 નોન ટેકનીકલ વર્ક ઇન્સ્પેક્ટર 10 પાસ N/A 150 18 to 44 75 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ટેકનિકલ કામ નિરીક્ષક

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-04-27 00:00:00 થી 2018-05-07 00:00:00

  વિગતો:

  * Not yet announced Examination Date Selection Process : * Written Test * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.onlinercues.in/)

 • 2. નોન ટેકનીકલ વર્ક ઇન્સ્પેક્ટર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-04-27 00:00:00 થી 2018-05-07 00:00:00

  વિગતો:

  * Not yet announced Examination Date Selection Process : * Written Test * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.onlinercues.in/)

આરસીયુઈએસ ભરતી 2018 Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો