પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એકાઉન્ટન્ટ કમ કમ્પ્યુટર ઓપરેટર B.Com 10000 0 40 Minimum 32 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. એકાઉન્ટન્ટ કમ કમ્પ્યુટર ઓપરેટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-05 00:00:00 થી 2019-02-20 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Rural Development Department * Post Name : Accountant cum Computer Operator * Total Post : 32 * Job Location : Ranchi, Jharkhand. * Age Limited : Maximum 40 Year * Education Qualification : B, Com * Salary : Rs.10,000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](https://applyrdd.jharkhand.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://applyrdd.jharkhand.gov.in/AdvtDetails.aspx?id=wRl3cRrEP6XSmm0PgtL/Yw==)

RDD ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો