રેવાડી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી
રેવારી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Peon 10 પાસ 4440 to 7440 0 18 to 42 9 જગ્યા
2 પ્રોસેસ સર્વર 10 પાસ 4440 to 7440 0 18 to 42 3 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Peon

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-20 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Rewari Court * Post Name : Peon * Total Post : 9 * Job Location : Haryana * Age Limited : 18 to 42 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs. 4440- 7440/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/0ByisBImV5bCZOERFNndXTllGSVE/view)

 • 2. પ્રોસેસ સર્વર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-20 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Rewari Court * Post Name : Process Server * Total Post : 3 * Job Location : Haryana * Age Limited : 18 to 42 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs. 4440- 7440/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/0ByisBImV5bCZOERFNndXTllGSVE/view)

રેવાડી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો