રિવર નેવિગેશન ભરતી
રિવર નેવીગેશન ડીપાર્ટમેન્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Sailor 7 પાસ 19900 to 63200 0 18 to 45 23 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Sailor

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-08-21 00:00:00 થી 2018-09-10 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : River Navigation Department * Total Post : 23 * Post Vacancies : 23 * Post Name : Sailor * Job Location : Goa * Age Limite : 18 to 45 Year * Education Qualification : 7th Pass * Salary : Rs.19,900 – 63,200/- * Application Fee : In Notification > Selection Procces : * Written Test * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://www.rnd.goa.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://www.teaminertia.com/rnd/Vacancies-2018.pdf)

રિવર નેવિગેશન ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો