પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર રેસિડેન્ટ MBBS ડિગ્રી 56100 to 177500 0 30 Minimum 100 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. જુનિયર રેસિડેન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-11-02 00:00:00 થી 2018-11-14 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Dr. Ram Manohar Lohia Hospital * Post Name : Junior Resident * Total Post : 100 * Job Location : Delhi * Age Limited : Maximum 30 Year * Education Qualification : MBBS Degree * Salary : Rs. 56100 – 177500/- Per Month * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Link : [Download](https://rmlh.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1Dn8WTSNFSqcTk3CEciyoMg31x1nvsKGG/view)

RMHL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો