પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 હાઉસકીપીંગ 8 પાસ N/A 1000 45 Minimum 30 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. હાઉસકીપીંગ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-17 00:00:00 થી 2019-02-16 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Regional Medical Research Centre, * Post Name : Housekeeping * Total Post : 30 * Job Location : Dibrugarh, Assam * Age Limited : Maximum 45 Year * Education Qualification : 8th Pass * Salary : In Notification * Selection Process : Interview * Application Fees : Rs.1,000/- (DD) Apply Online : [Click Here](http://rmrcne.org.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1Eti7yZume1pI66XJX75z_OXxayx_ok2L)

RMRCNE ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો