પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 શાળા લેક્ચર નોકરી B.Ed, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી N/A 0 18 to 40 5000 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. શાળા લેક્ચર નોકરી

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-05-17 00:00:00 થી 2018-06-16 00:00:00

    વિગતો:

    * Organization Name : Rajasthan Public Service Commission * Empty Post : School Lecturer Post * Total Post : 5000 * Pay Scale : Pay Matrix Level (L-12) * Education Qualification : B.Ed, Post Graduate Degree * Job Location : Rajasthan * Age Limit : 18 year to 40 year * Selection Process : Written Exam, Interview * Application Fee : In notification Apply Online Link : [Click Here](https://rpsc.rajasthan.gov.in/applyonline/)

RPSC શિક્ષક જોબ Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો