પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર એન્જિનિયર એન્જીનિયરિંગ 35400 500 18 to 33 383 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. જુનિયર એન્જિનિયર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-02 00:00:00 થી 2019-01-31 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Railway Recruitment Board * Post Name : Junior Engineer * Total Post : 383 * Job Location : Bhopal (Madhya Pradesh) * Age Limited : 18 to 33 Year * Education Qualification : Engineering * Salary : Rs. 35,400/- > Selection Process : * Computer Based Test * Document Verification * Medical Examination > Application Fees : * General/OBC candidates: Rs.500/- * ST/SC candidates: Rs.250/- Apply Online : [Click Here](http://www.indianrailways.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://bhopal.rly-rect-appn.in/rrbje2019/)

RRB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો