પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ એકાઉન્ટ ક્લાર્ક Graduate in Commerce N/A 531 18 to 40 13 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસિસ્ટન્ટ એકાઉન્ટ ક્લાર્ક

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-08-28 00:00:00 થી 2018-09-27 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Limited * Total Post : 13 * Post Vacancies : 13 * Post Name : Assistant Account Clerk * Job Location : Rajasthan. * Age Limite : 18 to 40 Year * Education Qualification : Graduate in Commerce * Salary : Level – 14 in the Pay Matrix > Selection Procces : * Written * Examination. > Application Fee : * General: Rs.531/-. * BC / MBC of Rajasthan: Rs.413/-. * SC / ST of Rajasthan and Candidate Having Family Income Less than 2.50 Lakh: Rs.295/-.. Apply Online Link : [Click Here](https://rajexcise.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://ibps.sifyitest.com/rsgsmacaug18/)

RSGSML  ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો