પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર સાયન્ટિફિક અસિસ્ટન્ટ B.sc N/A 450 18 to 40 28 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. જુનિયર સાયન્ટિફિક અસિસ્ટન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-20 00:00:00 થી 2019-02-19 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board * Post Name : Junior Scientific Assistant * Total Post : 28 * Job Location : Jaipur, Rajasthan * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : B.Sc. Degree * Salary : Pay Matrix Level-10 > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * Gen/ UR / Creamy Layer OBC: Rs.450/- * OBC Non-Creamy layer: Rs.350/- * SC / ST / PH: Rs.250 Apply Online : [Click Here](http://rsmssb.rajasthan.gov.in/page;jsessionid=6Upk22AdehqQbJtujl9HObMrt_vW47PLF3aeY2yFRXtKQ88XKPAB!1815069438?menuName=Home) Application Online Link : [Download](https://sso.rajasthan.gov.in/signin)

RSMSSB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો