પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ઇન્વેસ્ટીગેટર Graduate N/A 450 18 to 40 62 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ઇન્વેસ્ટીગેટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-24 00:00:00 થી 2019-02-23 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board * Post Name : Investigator * Total Post : 62 * Job Location : Rajasthan * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : graduate * Salary : Pay Matrix Level-10 > Application Fees : * Gen / UR / Creamy Layer OBC: Rs.450/- * OBC Non-Creamy layer: Rs.350/- * SC / ST / PH: Rs.250/- > Selection Process : * Written * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in/page;jsessionid=0fZ5RGW1Xo1Fv3Se4oBZD-fj5QMyrHGxHfq4i_y4uK3AAzvk9KgI!-1234703309?menuName=Home) Application Online Link : [Download](https://sso.rajasthan.gov.in/signin)

RSMSSB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો