પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 લાઇબ્રેરીયન વર્ગ III 12 પાસ N/A 450 18 to 40 700 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. લાઇબ્રેરીયન વર્ગ III

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-06-28 00:00:00 થી 2018-07-27 00:00:00

    વિગતો:

    * Organization Name : Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board * Post Name : Librarian Grade III * Total Post : 700 * Age Limit : 18 Year to 40 Year * Job Location : Rajasthan * Selection Process : Written Exam, Interview * Pay Scale : Pay Matrix L-10 >Application Fee : * General : 450 * OBC : 350 * Other Cast : 250 >Education Qualification : * Applicants who have completed 12th Pass in Science Subject or equivalent from a recognized Institute are Eligible to apply RSMSSB Recruitment 2018. Apply Online Link : [Click Here](https://sso.rajasthan.gov.in/signin)

RSMSSB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો