પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ફાર્માસિસ્ટ ડિપ્લોમા / ફાર્મસી N/A 450 18 to 40 1736 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ફાર્માસિસ્ટ

  નોંધણી તારીખ:
  2018-08-16 00:00:00 થી 2018-08-16 00:00:00

  ક્લોઝ રજીસ્ટ્રેશન તારીખ:
  2018-09-15 00:00:00 થી 2018-09-15 00:00:00

  સબમિટ કરો છેલ્લી ફીની તારીખ:
  2018-09-15 00:00:00 થી 2018-09-15 00:00:00

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-09-08 00:00:00 થી 2018-09-15 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board * Total Post : 1736 * Post Vacancies : 1736 * Post Name : Pharmacist * Job Location : Rajasthan * Age Limite : 18 to 40 Year * Education Qualification : Diploma in Pharmacy * Salary : Metrix Level 10 * Selection Procces : Interview > Application Fee : * General/OBC/UR: Rs. 450/- * OBC Non Creamy Layer: Rs.350/- * SC/ ST/ PH: Rs.250/- * Payment Mode: Credit card/ Debit card/ Net banking/ E Mitra Kiosk Apply Online Link : [Click Here](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in/page;jsessionid=PQbSnY_n6ZqyHXHLQXuMmB7sOgXFtMkGq_qP5SbjROVW9gdUSUNm!1236472507?menuName=Home) Application Online Link : [Download](http://recruitment.rajasthan.gov.in/postdetailsservlet)

RSMSSB 1736 ફાર્માસિસ્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો