રૂરલ ડેવલપમેન્ટ ભરતી
મિનિસ્ટ્રી ઓફ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એકાઉન્ટન્ટ Degree 35400 to 112400 0 56 Minimum 10 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. એકાઉન્ટન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-30 00:00:00 થી 2019-05-08 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Ministry of Rural Development * Post Name : Accountant * Vacancies : 10 * job Location : New Delhi * Qualification : Degree * Age Limite : Maximum 56 Year * Pay Scale : Rs.35,400 - Rs.1,12,400/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](https://rural.nic.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/13cnuakawQyWdNE_0G9jVsGPzuuUjKnAm/view?usp=drive_open)

રૂરલ ડેવલપમેન્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો