સૈનિક સ્કૂલ નાગરોટા ભરતી
સૈનિક સ્કૂલ નાગ્રોટા દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Quartermaster ડિગ્રી 25500 to 142400 500 18 to 35 5 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Quartermaster

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-28 00:00:00 થી 2019-04-20 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Sainik School Nagrota * Post Name : Quartermaster * Vacancies : 5 * job Location : Jammu & Kashmir * Qualification : Degree * Age Limite : 18 to 35 Year * Pay Scale : Rs.25,500 - Rs.1,42,400/- * Application Fee : Rs.500/- > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://sainikschoolnagrota.com/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1H3M5Se2MShn-WUW7jU-euKUxf0pg8hF_/view?usp=drive_open)

સૈનિક સ્કૂલ નાગરોટા ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો