સારસ્વત બેન્ક ભરતી
સરસ્વત બેંક દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર ઓફિસર પોસ્ટ સ્નાતકની ડિગ્રી N/A 600 21 to 27 300 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. જુનિયર ઓફિસર પોસ્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-05-23 00:00:00 થી 2018-06-04 00:00:00

  એપ્લિકેશન સુધારા તારીખ:
  2018-06-04 00:00:00 થી 2018-06-04 00:00:00

  એપ્લિકેશન પ્રિન્ટ તારીખ:
  2018-06-19 00:00:00 થી 2018-06-19 00:00:00

  અરજી ચુકવણી ફી તારીખ:
  2018-05-23 00:00:00 થી 2018-06-04 00:00:00

  વિગતો:

  * Organization Name : Saraswat Bank * Post Name : Junior Officer Post * Total Post : 300 * Education Qualification : Graduation * Job Location : All Over India * Age Limit : 21 year to 27 year * Selection Process : Written, Shortlisted, Interview * Application Fee : 600 * Pay Scale : In notification Apply Online Link : [Click Here](http://ibps.sifyitest.com/scbjomcmay18/)

સારસ્વત બેન્ક ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો