પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 DGM, CM CA 123100 to 215900 1000 N/A 9 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. DGM, CM

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-26 00:00:00 થી 2019-02-25 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Shipping Corporation of India * Post Name : DGM, CM * Total Post : 9 * Job Location : Mumbai, Maharashtra * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Chartered Accountant * Salary : Rs.1,23,100 - Rs.2,15,900/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.1000/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.100/- Apply Online : [Click Here](http://www.shipindia.com/) Application Online Link : [Download](http://www.shipindia.com/)

SCI ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો