પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ગ્રેજ્યુએટ એન્જિનિયર Mechanical Engineering 15000 0 28 Minimum 40 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ગ્રેજ્યુએટ એન્જિનિયર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-21 00:00:00 થી 2019-02-11 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Shipping Corporation of India * Post Name : Graduate Engineer * Total Post : 40 * Job Location : Mumbai (Maharashtra) * Age Limited : Maximum 28 Year * Education Qualification : Mechanical Engineering * Salary : Rs. 15,000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://www.shipindia.com/) Application Online Link : [Download](https://apply.registernow.in/SCI/GME)

SCI ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો