પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Apprentice Degree N/A 0 7000 Minimum 10 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Apprentice

    મુલાકાત તારીખ:
    2019-03-22 00:00:00 થી 2019-03-22 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology * Post Name : Apprentice * Vacancies : 10 * job Location : Trivandrum * Qualification : Degree * Age Limite : In Notification * Pay Scale : Rs.7,000 per month * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](https://www.sctimst.ac.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1F3l9JkLvXoo1veGDa6vCYBmlmh9Oel7n/view?usp=drive_open)

SCTIMST ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો