સચિવાલય વહીવટી ભરતી
સચિવાલય વહીવટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સ્વીપર 8 પાસ N/A 0 18 to 45 10 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સ્વીપર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-05-31 00:00:00 થી 2018-06-30 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Secretariat Administration Department * Total Post : 10 * Post Name : Sweeper * Job Location : Himachal pradesh * Application Fees : In notification * Selection Process : Short Listing & Interview * Salary : Rs. In Notification > Age Limited : * Minimum 18 to Maximum 45 Year * Go Through Official Notification More Reference > Education Qualification : * Candidates who have completed 8th or equivalent from a recognized Institute are Eligible to apply Secretariat Administration Department Recruitment 2018 Apply Online Link : [Click Here](http://www.bsphcl.bih.nic.in/)

સચિવાલય વહીવટી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો