પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિનિયર રેસિડેન્ટ એમબીબીએસ 67700 to 208700 200 33 Minimum 16 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સિનિયર રેસિડેન્ટ

    મુલાકાત તારીખ:
    2019-02-12 00:00:00 થી 2019-02-12 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences * Post Name : Sr Resident * Total Post : 16 * Job Location : Lucknow, Uttar Pradesh * Age Limited : Maximum 33 Year * Education Qualification : MBBS * Salary : Rs.67,700 - Rs.2,08,700/- * Selection Process : Interview * Application Fees : Rs.200 (DD) Apply Online : [Click Here](http://www.sgpgi.ac.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/13KndBZIiz7a5ROpRM4Nos9K4SxuWfaBF/view?usp=drive_open)

SGPGIMS ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો