સિક્કીમ PSC ભરતી
સિક્કિમ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સ્ટાફ નર્સ 12 પાસ 9300–4200–34800 150 18 to 40 200 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સ્ટાફ નર્સ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-11 00:00:00 થી 2019-02-23 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Sikkim Public Service Comission * Post Name : Staff Nurse (Male & Female) * Total Post : 200 * Job Location : Gangtok, Sikkim * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : Rs. 9,300/- to Rs.34,800/- plus Grade Pay of 4,200/- * Selection Process : Interview * Application Fees : Rs 150/- Apply Online : [Click Here](http://www.spscskm.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://164.100.149.196/spsc/login.htm)

સિક્કીમ PSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો