સિરસા ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી
સિરસા ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પ્રોસેસ સર્વર 10 પાસ 16900 to 53500 0 18 to 42 8 જગ્યા
2 Peon 10 પાસ 16900 to 53500 0 18 to 42 6 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. પ્રોસેસ સર્વર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-05 00:00:00 થી 2019-02-25 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Sirsa District Court * Post Name : Process-Server * Total Post : 8 * Job Location : Sirsa, Haryana * Age Limited : 18 to 42 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs. 16,900- Rs.53,500/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/sirsa) Application Online Link : [Download](https://districts.ecourts.gov.in/india/haryana/sirsa/recruit)

 • 2. Peon

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-05 00:00:00 થી 2019-02-25 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Sirsa District Court * Post Name : Peon * Total Post : 6 * Job Location : Sirsa, Haryana * Age Limited : 18 to 42 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs. 16,900- Rs.53,500/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/sirsa) Application Online Link : [Download](https://districts.ecourts.gov.in/india/haryana/sirsa/recruit)

સિરસા ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો