પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એકઝીક્યુટીવ ટ્રેઈનીજ / E2 Law ડિગ્રી 50000 to 160000 500 40 Minimum 2 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. એકઝીક્યુટીવ ટ્રેઈનીજ / E2

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-08-18 00:00:00 થી 2018-09-07 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Satluj Jai Vidyut Nigam Limited * Total Post : 2 * Post Name : Executive Trainees / E2 * Job Location : Shimla, Himachal Pradesh * Age Limite : Maximum 40 Year * Salary : Rs 50,000- 3%- Rs.1, 60,000/- > Education Qualification : * Degree in Law / Post Graduate Degree in Hindi with English > Selection Procces : * Written Exam * Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.250/- Apply Online Link : [Click Here](http://sjvn.nic.in/index-hi.htm) Application Online Link : [Download](http://sjvn.nic.in/careerdetail.htm?33/jobdetail)

SJVN  ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો