સાઉથ વેસ્ટર્ન રેલ્વે હુબલી ભરતી
રેલ્વે રિક્રુટમેન્ટ સેલ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર ટેક્નિકલ એસોસિયેટ ડિપ્લોમા 25000 to 37000 100 18 to 33 48 જગ્યા
2 સિનિયર ટેક્નિકલ એસોસિએટ ડિપ્લોમા 25000 to 37000 100 18 to 33 33 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. જુનિયર ટેક્નિકલ એસોસિયેટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-10 00:00:00 થી 2019-02-01 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Railway Recruitment Cell Hubli * Post Name : Junior Technical Associate * Total Post : 48 * Job Location : Bangalore, Karnataka * Age Limited : 18 to 33 Year * Education Qualification : Diploma * Salary : Rs. 25,000 to Rs. 37,000 /- * Selection Process : Interview > Application Fees : * Gen/ OBC: Rs. 100/- * SC / ST / Ex Servicemen : No Fees Apply Online : [Click Here](http://www.rrchubli.in/) Application Online Link : [Download](http://www.rrchubli.in/)

 • 2. સિનિયર ટેક્નિકલ એસોસિએટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-10 00:00:00 થી 2019-02-01 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Railway Recruitment Cell Hubli * Post Name : Senior Technical Associate * Total Post : 33 * Job Location : Bangalore, Karnataka * Age Limited : 18 to 33 Year * Education Qualification : Diploma * Salary : Rs. 25,000 to Rs. 37,000 /- * Selection Process : Interview > Application Fees : * Gen/ OBC: Rs. 100/- * SC / ST / Ex Servicemen : No Fees Apply Online : [Click Here](http://www.rrchubli.in/) Application Online Link : [Download](http://www.rrchubli.in/)

સાઉથ વેસ્ટર્ન રેલ્વે હુબલી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો