પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ઓફિસ અસિસ્ટન્ટ સ્નાતકની ડિગ્રી N/A 200 40 Minimum 10 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ઓફિસ અસિસ્ટન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-08 00:00:00 થી 2019-02-18 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : School of Planning and Architecture, Bhopal * Post Name : Office Assistant – (On Contract) * Total Post : 10 * Job Location : Bhopal, Madhya Pradesh * Age Limited : Maximum 40 Year * Education Qualification : Bachelor Degree * Salary : In Notification > Selection Process : * Written test * Skill test * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.200/- * Women / ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.100/- Apply Online : [Click Here](http://spabhopal.ac.in/) Application Online Link : [Download](http://spabhopal.ac.in/VacantPosition.aspx)

SPA ભોપાલ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો