પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર ટેક્નિશિયન 10 પાસ 7750 to 100000 415 28 Minimum 38 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. જુનિયર ટેક્નિશિયન

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-29 00:00:00 થી 2019-02-11 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Security Printing & Minting Corporation of India Limited * Post Name : Junior Technician * Total Post : 38 * Job Location : Hyderabad, Telangana. * Age Limited : Maximum 28 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs. 7,750 – 1,00,000/- > Selection Process : * Online Exam * Interview > Application Fees : * Gen / OBC: Rs.415/- * ST / SC / Ex-s / PWD: NIL * Refer to Official Notification For More Details. Apply Online : [Click Here](http://www.spmcil.com/Interface/Home.aspx) Application Online Link : [Download](https://ibpsonline.ibps.in/sphydvpdec18/)

SPMCIL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો