પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 કોમર્શિયલ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર બેચલર ડિગ્રી 9300–3800–34800 100 21 to 40 12 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. કોમર્શિયલ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-06-08 00:00:00 થી 2018-07-08 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Sikkim Public Service Commission * Total Post : 12 * Post Name : Commercial Tax Inspector * Job Location : Sikkim * Selection Process : Written Exam , Interview * Salary : PB-2 of ₹9300-34800 plus Grade Pay of ₹3800 * Age Limite : Minimum 21 Year to Maximum 40 Year * Application Fee : The application fee is Rs.100/- > Education Qualification : * Candidates should have passed Bachelor Degree with Mathematics from a Recognized university Apply Online Link : [Click Here](http://spscskm.gov.in/)

SPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો