સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી
સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ડેપ્યુટી મેનેજર CA 31705 to 45950 600 21 to 35 39 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ડેપ્યુટી મેનેજર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-12-04 00:00:00 થી 2018-12-28 00:00:00

  છેલ્લું ચુકવણી ફી તારીખ:
  2018-12-04 00:00:00 થી 2018-12-28 00:00:00

  ઑનલાઇન ટેસ્ટ તારીખ:
  2019-01-27 00:00:00 થી 2019-01-27 00:00:00

  લેટર તારીખ કૉલ કરો:
  2019-01-05 00:00:00 થી 2019-01-05 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : State Bank of India * Post Name : Deputy Manager (Internal Audit) * Total Post : 39 * Job Location : Mumbai, Maharashtra * Age Limited : 21 to 35 Year * Education Qualification : CA * Salary : Rs.31,705 - Rs.45,950/- > Application Fees : * General / OBC: Rs.600/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.100/- > Selection Process : * Interview * Group Discussionx`z Apply Link : [Download](https://www.sbi.co.in) Application Online Link : [Download](https://www.sbi.co.in/careers/)

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો