સ્ટેટ હેલ્થ સોસાયટી દિલ્હી ભરતી
સ્ટેટ હેલ્થ સોસાયટી દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 મેડિકલ ઓફિસર 12 પાસ 21138 to 85050 0 N/A 59 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. મેડિકલ ઓફિસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-22 00:00:00 થી 2019-02-14 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : State Health Society * Post Name : Medical Officer * Total Post : 59 * Job Location : Delhi * Age Limited : In Notification * Education Qualification : 12th Pass * Salary : Rs.21,138 - Rs.85,050/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://delhi.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1HKcA8B_Ttt_S9TNXAQEjpRgaidy9Nv6R/view?usp=drive_open)

સ્ટેટ હેલ્થ સોસાયટી દિલ્હી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો