સિંડિકેટ બેંક ભરતી
સિંડિકેટ બેંક દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિક્યુરિટી ઓફિસર CA 31705 600 25 to 35 129 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સિક્યુરિટી ઓફિસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-29 00:00:00 થી 2019-04-18 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Syndicate Bank * Post Name : Security Officer * Vacancies : 129 * job Location : All Over India * Qualification : CA * Age Limite : 25 to 35 Year * Pay Scale : Rs. 31,705/- > Application Fee : * General/OBC Candidates: Rs. 600/- * All Other Candidates(SC/ST/Ex-s/Female): Rs. 100/- > Selection Process : * Online Written Exam * Interview Post Vacancies Details : * Senior Manager (Risk Management) : 5 * Manager (Risk Management) : 50 * Manager (Law) : 41 * Manager (IS Audit) : 3 * Security Officer : 30 Apply Online Link : [Click Here](https://www.syndicatebank.in/english/home.aspx) Application Form Link : [Download](https://www.syndicatebank.in/english/Career.aspx)

સિંડિકેટ બેંક ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો