પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 નર્સ ડિગ્રી 14000 700 18 to 57 2345 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. નર્સ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-07 00:00:00 થી 2019-02-27 00:00:00

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-07 00:00:00 થી 2019-02-27 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Tamil Nadu, Medical Services Recruitment Board * Post Name : Nurses * Total Post : 2345 * Job Location : Tamil Nadu * Age Limited : 18 to 57 Year * Education Qualification : Degree in Nursing * Salary : Rs.14,000/- > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.700/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.350/- Apply Online : [Click Here](http://mrb.online-ap1.com/) Application Online Link : [Download](http://mrb.online-ap1.com/)

તમિલનાડુ MRB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો