તમિલનાડુ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી
તમિલનાડુ યુનીફૉર્મેડ સર્વિસિઝ રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 કોન્સ્ટેબલ 10 પાસ 18200 to 52900 130 26 to 45 8826 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. કોન્સ્ટેબલ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-08 00:00:00 થી 2019-04-08 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Tamil Nadu Uniformed Services Recruitment Board * Post Name : Constable * Vacancies : 8826 * job Location : Tamilnadu * Qualification : 10th Pass * Age Limite : Maximum 26-45 Year * Pay Scale : Rs.18,200 - Rs.52,900/- * Application Fee : Rs.130/- > Selection Process : * Written Exam * Physical Measurement Test (PMT) * Endurance Test * Physical Efficiency Test (PET) * Viva-Voce * Special Marks Apply Online Link : [Click Here](http://www.tnusrbonline.org/) Application Form Link : [Download](http://www.tnusrbonline.org/)

તમિલનાડુ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો