તિરુનેલવેલી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી
તિરુનેલવેલી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ઓફિસ અસિસ્ટન્ટ, નાઇટવોચમેન સ્નાતકની ડિગ્રી N/A 0 18 to 30 39 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ઓફિસ અસિસ્ટન્ટ, નાઇટવોચમેન

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-05 00:00:00 થી 2019-03-20 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Tirunelveli District Court * Post Name : Office Assistant, Nightwatchman * Vacancies : 39 * job Location : Tirunelveli, Tamil Nadu * Qualification : Bachelor's degree * Age Limite : 18 to 30 Year * Pay Scale : In Notification * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/tirunelveli) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1f75n7tWlmSHhJdsGVEFkUqkdoCp2hr_5/view?usp=drive_open)

તિરુનેલવેલી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો