પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Foreman & Technician 10 પાસ 16000 to 25000 0 35 Minimum 17 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Foreman & Technician

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-25 00:00:00 થી 2019-03-28 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Tata Memorial Centre * Post Name : Foreman & Technician * Vacancies : 17 * job Location : Maharashtra * Qualification : 10th Pass * Age Limite : Maximum 35 Year * Pay Scale : Rs.16000-25000/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](https://tmc.gov.in/) Application Form Link : [Download](hhttps://cdn3.digialm.com//EForms/configuredHtml/2130/60257/Registration.html)

TMC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો