પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ફાર્માસિસ્ટ ડિપ્લોમા 35400 to 112400 600 18 to 48 353 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ફાર્માસિસ્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-01 00:00:00 થી 2019-03-21 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Tamil Nadu, Medical Services Recruitment Board * Post Name : Pharmacist * Vacancies : 353 * job Location : Tamil Nadu * Qualification : Diploma * Age Limite : 18 to 48 Year * Pay Scale : Rs.35,400 – Rs.1,12,400/- > Selection Process : * Merit list * Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.600/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.300/- Apply Online Link : [Click Here](http://mrb.online-ap1.com/) Application Form Link : [Download](http://mrb.online-ap1.com/)

TN MRB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો