પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Computer Instructors Grade-I Post Graduate 36900 to 116600 500 N/A 814 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Computer Instructors Grade-I

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-20 00:00:00 થી 2019-04-10 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Tamil Nadu Teachers Recruitment Board * Post Name : Computer Instructors Grade-I * Vacancies : 814 * job Location : Tamil Nadu * Qualification : Post Graduate * Age Limite : IN Notification * Pay Scale : Rs.36,900 – Rs.1,16,600/- * Selection Process : Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.250/- Apply Online Link : [Click Here](http://trb.tn.nic.in/) Application Form Link : [Download](http://trb.tn.nic.in/)

TN TRB  ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો