પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એલ.ડી અસિસ્ટન્ટ કમ ટાઈપીસ્ટ 12 પાસ N/A 100 18 to 40 100 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. એલ.ડી અસિસ્ટન્ટ કમ ટાઈપીસ્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-04 00:00:00 થી 2019-03-02 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Tripura Public Service Commission * Post Name : L.D Asst cum Typist * Total Post : 100 * Job Location : Tripura * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : In Notification * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.100/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.50/- Apply Online : [Click Here](http://www.tpsc.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.tpsc.gov.in/)

TPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો