પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Computer Instructors Grade-I Post Graduate 36900 to 116600 500 57 Minimum 814 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Computer Instructors Grade-I

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-20 00:00:00 થી 2019-04-10 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Teacher Recruitment Board * Post Name : Computer Instructors Grade-I (Post Graduate cadre) * Vacancies : 814 * job Location : Tamil Nadu * Qualification : Post Graduate * Age Limite : Maximum 57 Year * Pay Scale : Rs.36900 – 116600) (Level – 18) in the minimum pay of Rs.36900 * Selection Process : In Notification > Application Fee : * General/OBC Applicants: Rs.500/- * All Other Applicants (ST/SC/Ex-s/PWD): Rs.250/-. Apply Online Link : [Click Here](http://www.trb.tn.nic.in/) Application Form Link : [Download](https://trbpgc.onlineregistrationform.org/TRBPGCI/)

TRB TN ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો