ત્રિચી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી
તિરુચિરાપલ્લી ડિસ્ટ્રિક્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ઓફિસ અસિસ્ટન્ટ 8 પાસ 15700 to 50000 0 18 to 35 25 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ઓફિસ અસિસ્ટન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-11 00:00:00 થી 2019-03-22 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Tiruchirappalli District Court * Post Name : Office Assistant * Vacancies : 25 * job Location : Tiruchirappalli, Tamilnadu * Qualification : 8th Pass * Age Limite : 18 to 35 Year * Pay Scale : Rs.15,700 - Rs.50,000/- * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/tiruchirappalli) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1lbIptrcJWvM59CIy1zdtj-Y82_ZSOOBi/view?usp=drive_open)

ત્રિચી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો