તુમકુર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી
તુમકુર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સ્ટેનોગ્રાફર્સ 10 પાસ 27650 to 52650 200 18 to 40 14 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સ્ટેનોગ્રાફર્સ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-21 00:00:00 થી 2019-02-20 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Tumkur District Court * Post Name : Stenographers * Total Post : 14 * Job Location : Tumakuru, Karnataka * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs. 27650/- to Rs. 52650/- pm > Selection Process : * Typing Test * Exam > Application Fees : * Gen/ OBC: Rs. 200 /- * SC/ST Category-I candidates: Rs.100/- Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/tumakuru) Application Online Link : [Download](https://districts.ecourts.gov.in/tumkur-onlinerecruitment)

તુમકુર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો