પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર (AO) મેડિકલ MBBS ડિગ્રી 63000 0 21 to 30 12 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર (AO) મેડિકલ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-10 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : United India Insurance Company Ltd * Post Name : Administrative Officer (AO) Medical * Total Post : 12 * Job Location : All India * Age Limited : 21 to 30 Year * Education Qualification : M.B.B.S. Degree * Application Fees : In Notification > Salary : * ₹ 32795 – 1610 (14) – 55335 – 1745 (4) – 62315 (Emoluments – ₹ 63000/- per month) > Selection Process : * Prelims Written Exam * Mains Exam Apply Online : [Click Here](https://uiic.co.in/) Application Online Link : [Download](https://uiic.co.in/careers/recruitment)

UIIC AO ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો