યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી
યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 આર્મેડ ગાર્ડ 10 પાસ 9560 to 18545 100 18 to 25 100 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. આર્મેડ ગાર્ડ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-23 00:00:00 થી 2019-02-18 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Union Bank of India * Post Name : Armed Guard (Ex-Serviceman) * Total Post : 100 * Job Location : All over India * Age Limited : 18 to 25 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs. 9,560 - Rs.18,545/- > Selection Process : * Written Exam * Physical fitness Test * Interview > Application Fees : * Gen / OBC: Rs.100/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](https://www.unionbankofindia.co.in/english/home.aspx) Application Online Link : [Download](https://ibpsonline.ibps.in/uninagsjan19/)

યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો