પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 કોન્સ્ટેબલ સિવિલ પોલીસ 12 પાસ N/A 400 18 to 25 31360 જગ્યા
2 Constable in Pradeshik Armed Constabulary 12 પાસ N/A 400 18 to 25 18208 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. કોન્સ્ટેબલ સિવિલ પોલીસ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-11-19 00:00:00 થી 2018-12-08 00:00:00

  છેલ્લું ચુકવણી ફી તારીખ:
  2018-12-08 00:00:00 થી 2018-12-08 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Uttar Pradesh Police Recruitment Board * Post Name : Constable Civil Police * Total Post : 31360 * Job Location : Lucknow, Uttar Pradesh * Age Limited : 18 to 25 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : In Notification * Application Fees : All Categories: Rs. 400/- > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Link : [Download](http://uppbpb.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://uppbpb.gov.in/)

 • 2. Constable in Pradeshik Armed Constabulary

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-11-19 00:00:00 થી 2018-12-08 00:00:00

  છેલ્લું ચુકવણી ફી તારીખ:
  2018-12-08 00:00:00 થી 2018-12-08 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Uttar Pradesh Police Recruitment Board * Post Name : Constable in Pradeshik Armed Constabulary * Total Post : 18208 * Job Location : Lucknow, Uttar Pradesh * Age Limited : 18 to 25 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : In Notification * Application Fees : All Categories: Rs. 400/- > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Link : [Download](http://uppbpb.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://uppbpb.gov.in/)

UP પોલીસ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો