પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર BE/B. Tech N/A 1000 21 to 40 299 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-11-06 00:00:00 થી 2018-11-30 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Uttar Pradesh Power Corporation Limited * Post Name : Assistant Engineer * Total Post : 299 * Job Location : Uttar Pradesh * Age Limited : 21 to 40 Year * Education Qualification : B.E / B.Tech * Salary : In Notification > Application Fees : * General / OBC : Rs. 1000/- * SC / ST (Native of UP): Rs. 700/- * PH (OA / OL / PB / PD) : Rs. 10/- > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Link : [Download](http://www.uppcl.org/) Application Online Link : [Download](https://cdn.digialm.com//per/g01/pub/782/ASM/WebPortal/1/index.html?782@@1@@1%20)

UPPCL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો