પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 મેડિકલ ઓફિસર 10 પાસ 56100 500 21 to 40 13 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. મેડિકલ ઓફિસર

    મુલાકાત તારીખ:
    2018-11-28 00:00:00 થી 2018-11-28 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Uttar Pradesh Power Corporation Limited * Post Name : Medical Officer * Total Post : 13 * Job Location : Uttar Pradesh * Age Limited : 21 to 40 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.56,100/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.300/- Apply Link : [Download](http://www.uppcl.org/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1_SzFXEq8PCXoSdRRP-e3MoViyVuLm9nA)

UPPCL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો