પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ટેક્નિશિયન 10 પાસ 27200 to 86100 0 18 to 40 4102 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ટેક્નિશિયન

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-01 00:00:00 થી 2019-03-30 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Uttar Pradesh Power Corporation Limited * Post Name : Technician (Line) * Vacancies : 4102 * job Location : Uttar Pradesh * Qualification : 10th class * Age Limite : 18 to 40 Year * Pay Scale : Rs.27,200 - Rs.86,100/- * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Written test * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://upenergy.in/) Application Form Link : [Download](http://upenergy.in/uppcl/en/article/vacancyresults)

UPPCL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો