પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ રજિસ્ટ્રાર સ્નાતક 9300–4800–34800 225 45 Minimum 21 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસિસ્ટન્ટ રજિસ્ટ્રાર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-10-30 00:00:00 થી 2018-11-30 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Uttar Pradesh Public Service Commission * Post Name : Assistant Registrar * Total Post : 21 * Job Location : Uttar Pradesh * Age Limited : Maximum 45 Year * Education Qualification : Graduation * Salary : Rs.9,300 - Rs.34,800 (Grade Pay Rs.4,800) > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * Unreserved / OBC: Rs.225/- * SC/ ST: Rs.105/- * Handicapped: Rs.25 Only Aply Link : [Click Here](http://uppsc.up.nic.in/) Application Online Link : [Download](http://uppsc.up.nic.in/)

UPPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો